понеділок, 14 травня 2018 р.

Нестерварка


Передмістям Тульчина є Нестерварка. Село Нестерварка мала за часи свого існування декілька назв: Нестервар, Нестеровці, Нестерівка і нарешті Нестерварка. З 1607 року під назвою Нестервар поселення згадується в актах Люблінського коронного трибуналу (вищого апеляційного суду для земель Малої Польщі, Волинського, Київського і Брацлавського воєводств) у зв'язку з розселенням тут біглих селян. В інших документах ХVII століття зустрічаються обидві назви – Нестервар і Тульчин. Коли з’явилися перші поселення людей на території села достовірно невідомо, археологічні дослідження на території села не проводились. В стародавні часи відповідні природні умови і зумовлювали заняття наших предків. Люди в цей час переходили до осілого способу життя, в основному займалися землеробством, але були поширені і такі ремесла, як столяр, каменяр, чоботар.

Історія села, архівні матеріали не дають змоги детально відтворити часи далекої минувшини наших предків. Вперше село Нестерварка згадується в архівних документах, датованих 1505 роком: у цьому році дехто Федько Дашкевич бив чолом королю, про те, що дід його Герман вислужив у Вітовта (великого князя Литовського (1392—1430) села, серед яких була і Нестерварка. По словам Федька Дашкевича дід його мав дарчій лист на це село, але коли татари напали і спалили Брацлав (на той час Нестерварки входила у Брацлавське воєводство), то лист загинув.

Історія Нестерварки творилася і розвивалася у сув’язі з загальним розвитком всієї України. Постійне поселення людей відносять до часів Київської Русі, коли йшла боротьба за землі і виживання. Основна ж версія походження назви села випливає із стародавньої легенди: козак Нестер і козачка Варка збудували на березі річки Сільниця хатину і заснували село, яке згодом стало називатися Нестерварка.

Колись в селі жили козаки і село ділилося на сотні: від першої до восьмої. В селі до сих пір є кутки, які називаються:

- Ґрунти (вул. Червоноармійська);

- Кобилівський бік (вул. Зелена).

В інших документах ХVІІ ст. зустрічаються обидві назви поселення – Нестервар і Тульчин. Польський король Сигізмунд ІІІ в 1609 році віддав Нестервар в знак військової нагороди Брацлавському і Вінницькому старості Валенті Олександру Калиновському, магнату, володарю Брацлавщини та Київщини.

Фортеця Нестервар була збудована на широкому місці, де зливаються дві річки Тульчинка і Сільниця, з метою оборони від вторгнень татарських орд в східні регіони Польського королівства. Нині село живе та розвивається.

У містечок, як і у людей, в кожного своя доля. У одних – насичена історичними подіями, у других – пов’язана із життям та діяльністю визначних людей, у третіх – відображення історії оригінальної архітектури, садів і парків, у четвертих доля – то усе разом взяте. Останнє буває рідно, але зустрічається. А коли таке трапляється, то містечко стає відомим не лише в окрузі, але й далеко за межами краю.

Немає коментарів:

Дописати коментар